FCTC COP 10

WHO COP-10 i ocena realizacji celów FCTS opracowana przez grupę międzynarodowych ekspertów zdrowia publicznego

Nie zawsze można nadążyć ze śledzeniem najistotniejszych kwestii związanych z Tobacco Control, tym bardziej, że trwa sesja egzaminacyjna na uczelni. Dlatego z tygodniowym opóźnieniem przedstawiam i zachęcam do zapoznania się z raportem przygotowanym przez 15 ekspertów ds. zdrowia publicznego analizującego dane z najnowszych raportów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO),  oceniających postępy poczynione przez Strony Ramowej Konwencji o ograniczeniu użycia tytoniu (FCTC). To ostatnie tzn. ocena postępów jest głównym celem konferencji COP-10.

Eksperci przeanalizowali postępy w 8 dziedzinach:

  1. trendy w używaniu tytoniu i ich wpływ,
  2. rozwój zobowiązań i rezolucji,
  3. wdrażanie rezolucji,
  4. wsparcie dla innowacji technologicznych,
  5. nowe i planowane inwestycje w badania i rozwój,
  6. innowacji technologicznych,
  7. nowych i planowanych inwestycji w priorytety badawczo-rozwojowe
  8. dostosowanie celów FCTC do celów zrównoważonego rozwoju ONZ, partnerstwo na rzecz i finansowanie walki z paleniem tytoniu

i przypisali oceny w postaci literowej: od A (najlepsza, celująca) do F (najgorsza –  niedostateczna) THR_FCTC objectives int

ad 1.„Trendom w używaniu tytoniu” przypisujemy ocenę E ze względu na utrzymujące się wysokie rozpowszechnienie palenia tytoniu 20 lat po przyjęciu FCTC, ze względu na brak wysiłków w celu zaradzenia wzrostem rozpowszechnienia palenia wśród kobiet, a także z powodu niepowodzenia WHO, aby zająć się wyjątkowo wysokimi wskaźnikami palenia, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, w małych państwach wyspiarskich oraz krajach Europy Wschodniej i Środkowej.

Ad 2. Przypisujemy B+ „wysiłkom obejmującym zobowiązania, rezolucje i obietnice”. Media i komunikacja z nimi związana, w szczególności związana ze Światowymi Dniami bez Tytoniu były silne i szeroko rozpowszechniane. Kilku przywódców politycznych było widocznych i głośno mówiło o wartości i znaczeniu kontroli tytoniu.

Ad 3. Przypisujemy D- do wysiłków na rzecz wdrożenia rezolucji związanych z popytem i podaży. W wielu artykułach poczyniono stopniowe, choć powolne postępy. Dotyczy to jednak głównie krajów, które już 20 lat temu wdrożyły kontrolę dot. używania tytoniu. W tym czasie, kraje OECD, takie jak Irlandia, Kanada, Norwegia, Wielka Brytania, USA, Nowa Zelandia oraz kraje LMIC, takie jak Tajlandia i Brazylia, były już zaangażowane w działania na rzecz zaprzestania palenia. Kraje te nadal czynią postępy. Jednakże, celem FCTC było przyspieszenie postępów w krajach, w których możliwości kontroli były słabe, a rozpowszechnienie używania tytoniu rosło najszybciej. Tak się jeszcze nie stało.

Ad 4. Przypisujemy F (niepowodzenie/brak) wsparcia dla innowacji technologicznych. WHO aktywnie sprzeciwia się technologiom ratujących życie, pozostawiając miliony ludzi palących oraz użytkowników toksycznych, bezdymnych wyrobów tytoniowych, którzy nie mogą rzucić palenia lub przejść na mniej szkodliwe alternatywy.

Ad 5. Postanowieniom FCTC dotyczącym badań przypisujemy ocenę F (niepowodzenie). Priorytety nie były aktualizowane od 2000 roku. Nie ma priorytetów badawczych dla THR w krajach LMIC. Finansowanie wszystkich aspektów badań potrzebne do przyspieszenia postępów w realizacji FCTC zmniejszyły się w ciągu ostatnich kilku lat.

Ad 6. Przypisujemy ocenę F „ postępom w realizacji celów środowiskowych” biorąc pod uwagę dowody WHO przedstawione w dokumentach COP oraz w dokumentach przygotowanych na Światowy Dzień bez Tytoniu 2023.

Ad 7. Przypisujemy ocenę F „ Stronom konwencji FCTC ze względu na aktywne działania mające na celu wykluczenie naukowców, ekspertów branżowych i użytkowników nikotyny z COP10.” Grupy te mają wiedzę specjalistyczną i/lub ważne doświadczenia życiowe związane z zakończeniem używania tytoniu. Ich wykluczenie poważnie ogranicza zdolność Stron do podejmowania w pełni świadomych decyzji dotyczących polityk zdolnych do zakończenia palenia w jak najkrótszym czasie – w tym opracowanie osiągalnych celów.

Ad 8. Przypisujemy F  dla finansowania globalnej kontroli tytoniu, wiedząc, że nie jest możliwe, że blisko 427 miliardów dolarów niezbędnych do wypełnienia luk między wymogami/założeniami FCTC a ich wdrożeniem stanie się dostępne. Konieczne są alternatywne podejścia, wykorzystujące wiedzę i finanse sektora prywatnego.

W raporcie znajdziemy również fragment o dezinformacji, co moim zdaniem jest głównym powodem niskiej świadomości społeczeństwa dotyczącego strategii redukcji szkód wywołanych paleniem tytoniu, o czym wielokrotnie wspominam we wpisach od początku prowadzenia blogu

„Powszechność dezinformacji na temat skutków zdrowotnych i społecznych produktów i nikotyny stoi na przeszkodzie osiągnięciu celów określonych w FCTC. Posty w mediach społecznościowych, artykuły, a nawet raporty, które przyczyniają się do dezinformacji lub przesadnych twierdzeń na temat ryzyka i niebezpieczeństw związanych z produktami redukcji szkód mają głęboki i negatywny wpływ nie tylko na społeczeństwo, ale także na lekarzy. Wpływ nawet minimalnej ekspozycji na dezinformację można zaobserwować w badaniu przeprowadzonym w 2021 r. wśród 2400 obecnych dorosłych palaczy w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Po przekazaniu uczestnikom tylko 4 tweetów, które zawierały określoną perspektywę na e-papierosy, badanie wykazało, że “ekspozycja na tweety, w których e-papierosy są tak samo lub bardziej szkodliwe niż palenie w porównaniu z kontrolą była związana z niższą intencją zakupu e-papierosów po teście i zwiększoną postrzeganą po teście względną szkodliwością e-papierosów. Efekt dezinformacji można również zaobserwować na poziomie rządowym i to nie tylko w przypadku zakazu stosowania produktów o obniżonej szkodliwości”.

Już za kilka dni zobaczymy jak w/w obszary ocenili delegaci. Ja niestety nie mam złudzeń.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments