Publikacje

Wykaz publikacji związanych z tematyką tytoniową

Publikacje zagraniczne

 • Exclusive versus dual use of tobacco and electronic cigarettes among adolescents in Poland, 2010-2016. Addict.Behav.2019; Vol.90, p.341-348
 • E-cigarettes: voltage- and concentration-dependent loss in human lung adenocarcinoma viability. J.Appl.Toxicol.2018; Vol.38, No.8, p.1135-1143
 • Exposure to cadmium and lead in cigarette smokers who switched to electronic cigarettes. Nicotine Tob.Res.2018, p.1-8 DOI: 10.1093/ntr/nty161
 • Nicotine emissions from electronic cigarettes: Individual and interactive effects of propylene glycol to vegetable glycerin composition and device power output. Food Chem.Toxicol.2018; Vol.115, p.302-305
 • Youth access to electronic cigarettes in an unrestricted market: A cross-sectional study from Poland. Int.J.Environ.Res.Publ.Health2018; Vol.15, No.7, p.1-7, 1456
 • Slower nicotine metabolism among postmenopausal Polish smokers. Pharmacol.Rep.2017; Vol.70, No.3, p.434-438
 • Cessation of alcohol consumption decreases rate of nicotine metabolism in male alcohol-dependent smokers. Drug Alcohol Depend.2016; Vol. 163, p.157-164
 • Cherry-flavoured electronic cigarettes expose users to the inhalation irritant, benzaldehyde. Thorax 2016; Vol.71, No.4, p.376-377
 • Dual use of electronic and tobacco cigarettes among adolescents: a cross-sectional study in Poland. Int.J.Public Health2016; Vol.61, No.2, p.189-197
 • Nicotine levels in electronic cigarette refill solutions: A comparative analysis of products from the US, Korea, and Poland. Int.J.Drug Policy2015; Vol.26, No.6, p.583-588
 • The study on the photocatalytic degradation of nicotine. J.Res.Dev.Chem.2015; Vol.2015, ID 157781, p.1-5
 • Carbonyl compounds in electronic cigarette vapors – effects of nicotine solvent and battery output voltage. NicotineTob.Res.2014; Vol.16, No.10, p.1319-1326
 • Levels of selected carcinogens and toxicants in vapour from electronic cigarettes. Tob.Control 2014; Vol.23, No.2, p.133-139
 • Rise in electronic cigarette use among adolescents in Poland. J.Adolescent Health2014; Vol.55, No.5, p.713-715
 • Secondhand exposure to vapors from electronic cigarettes. NicotineTob.Res.2014; Vol.16, No.6, p.655-662
 • The impact of the 2010 Polish smoke-free legislation on the popularity and sales of electronic cigarettes. Eur.J.Public Health2014; Vol.24, No.3, p.471-473
 • Tobacco smoking decreases plasma concentration of the emerging cardiovascular risk marker, L-homoarginine. Circ.J.2014; Vol.78, No.5, p.1254-1258
 • Variations in nicotine yields between single cigarettes. Cent.Eur.J.Public Health2012; Vol.20, No.1, p.58-61
 • Comparison of urine cotinine and the tobacco-specific nitrosamine metabolite 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol (NNAL) and their ratio to discriminate active from passive smoking. NicotineTob.Res.2011; Vol.13, No.3, p.202-208.
 • The effects of cigarette smoking on the human plasma tocopherols levels. W: Handbook of smoking and health. / Ed.: Ch.J. Koskinen New York : Nova Science Publishers, 2011 p.367-386 Public Health in the 21st Century
 • The role of pharmacists in smoking cessation in Poland. Eval.Health Prof.2010; Vol.33, No.1, p.81-95
 • Urine cotinine underestimates exposure to the tobacco-derived lung carcinogen 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone in passive compared with active smokers. Cancer Epidemiol.Biomarkers Prev.2010; Vol.19, No.11, p.2795-2800
 • ADMA and SDMA levels in healthy men exposed to tobacco smoke. Atherosclerosis 2009; Vol. 205, No. 2, p.357-359
 • Effects of passive smoking on the levels of coronary artery disease risk factors and non-enzymatic antioxidants. W: Handbook of cardiovascular research. / Eds.: J. Brataas, V. Nanstveit.New York : Nova Science Publishers, 2009 p.173-199 Cardiology Research and Clinical Developments Series
 • Elimination kinetics of the tobacco-specific biomarker and lung carcinogen 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol. Cancer Epidemiol.Biomarkers Prev.2009; Vo.18, No.12, p.3421-3425
 • Exposure to carbon monoxide from second-hand tobacco smoke in Polish pubs. Cent.Eur.J.Public Health2009; Vol.17, No.4, p.220-221
 • Simultaneous determination of nicotine and 3-vinylpyridine in single cigarette tobacco smoke and in indoor air using direct extraction to solid phase. Int.J.Environ.Anal.Chem.2009; Vol.89, No.2, p.105-117
 • Effects of passive smoking on the levels of coronary artery disease risk factors and non-enzymatic antioxidants. W: Passive smoking and health research. / Ed.: N.A. Jeorgensen New York : Nova Science Publishers, 2007 p.95-122.
 • Estimation of urinary cotinine cut-off points distinguishing non-smokers, passive and active smokers. Biomarkers2007; Vol.12, No.5, p.484-496
 • The effects of cigarette smoking on the human plasma tocopherols levels. W: Smoking and health research frontiers. / Ed.: C.B. Fong. New York : Nova Science Publishers, 2007 p.163-182.
 • The effects of cigarette smoking on the human plasma tocopherols levels. W: Focus on vitamin E research / Ed.: M. Braunstein New York : Nova Science Publishers, 2006 p.47-66.
 • The effects of tobacco smoke on plasma alpha- and gamma-tocopherol levels in passive and active cigarette smokers. Toxicol.Lett.2004; Vol.151, No.3, p.429-437
 • The influence of smoking on plasma homocysteine and cysteine levels in passive and active smokers. Clin.Chem.Lab.Med.2004; Vol.42, No.4, p.408-414
 • The effects of tobacco smoke on the homocysteine level – A risk factor of atherosclerosis. Addict. Biol. 2003; Vol.8 No.2, p.147-158

Publikacje krajowe

 • Czy przejście na elektroniczne papierosy redukuje szkody w układzie sercowo-naczyniowym wywołane paleniem tytoniu? Med.Rodz.2018; T.21, nr 2, s.177-184
 • Methods of carbonyl compound determination in aerosol generated from electronic cigarettes. Proc.ECOpole2018; Vol.12, No.1, p.21-32
 • Papierosy elektroniczne. Mniej szkodliwa opcja dla palaczy, ale zagrożenie dla młodzieży. Med.Praktyczna – Pediatria 2018, nr 3, s.11-18,42
 • Współczesne możliwości redukcji szkód wywołanych paleniem tytoniu. Med.Rodz.2018; T.21, nr 1, s.80-92
 • 1500 razy mniej: papierosy elektroniczne w świetle badań naukowych. Warszawa : Wydawnictwo Borgis, 2017
 • Stopień uzależnienia od nikotyny oraz motywacja do zaprzestania palenia wśród pacjentów poddanych alkoholowej terapii odwykowej. Przegl.Lek.2017; T.74, nr 10, s.481-484
 • Influence of electronic cigarettes puffing regimes on amount of vaporized liquid. Przegl.Lek.2016; T.73, nr 10, s.699-703
 • Assessment of nicotine concentration in electronic nicotine delivery system (ENDS) liquids and precision of dosing to aerosol. Przegl.Lek.2015; T.72, nr 10, s.500-504
 • Influence of inhaled nicotine source on arterial stiffness. Przegl.Lek.2014; T.71, nr 11, s.572-575
 • Badania nad fotokatalitycznym rozkładem nikotyny. Proc.ECOpole2013; Vol.7, No.1, p.187-192
 • Zmiany profilu lipidowego w osoczu mężczyzn o różnym statusie palenia tytoniu leczonych z powodu uzależnienia od alkoholu. Przegl.Lek.2013; T.70, nr 10, s.805-808
 • Elektroniczny papieros – bezpieczny substytut papierosa czy nowe zagrożenie? Przegl.Lek.2012; T.69, nr 10, s.1084-1089
 • Zmiany stężenia fibrynogenu w osoczu pacjentów o różnym statusie palenia tytoniu leczonych z powodu uzależnienia od alkoholu. Przegl.Lek.2012; T.69, nr 10, s.812-815
 • Czy wywiad ankietowy dotyczący nawyków palenia może być podstawą do wykonania oznaczenia osoczowego stężenia homocysteiny? Przegl.Lek.2011; T.68, nr 10, s.766-769
 • Ocena stopnia uzależnienia od nikotyny oraz motywacji do zaprzestania palenia wśród pacjentów leczonych z alkoholizmu – badania wstępne. Przegl.Lek.2011; T.68, nr 10, s.904-907
 • Wpływ palenia papierosów na stężenie tlenku azotu w powietrzu wydychanym w grupie zdrowych młodych osób. Przegl.Lek.2011; T.68, nr 10, s.803-806
 • Zmiany profilu lipidowego pacjentów o różnym statusie palenia tytoniu leczonych z powodu uzależnienia od alkoholu – doniesienie wstępne. Przegl.Lek.2011; T.68, nr 10, s.751-754
 • Zróżnicowanie topografii wypalania papierosów jako potencjalny czynnik determinujący narażenie biernych i czynnych palaczy na tlenek węgla. Przegl.Lek.2011; T.68, nr 10, s.807-811
 • Fajka wodna jako alternatywny sposób palenia tytoniu przez młodzież na terenie województwa śląskiego. Przegl.Lek.2010; T.67, nr 10, s.1021-1024
 • Metyloargininy – nieklasyczne czynniki ryzyka choroby sercowo-naczyniowej w osoczu krwi osób narażonych i nienarażonych na dym tytoniowy. Med.Środow.2010; Vol.13, No.4, s.65-73
 • Palenie fajki wodnej przez młodzież nowym i nierozeznanym globalnym zjawiskiem. Probl. Hig. Epidemiol. 2010; T.91, nr 3, s.357-363
 • Toksyczność dymu generowanego z fajki wodnej. Bromat.Chem.Toksykol.2010; T.43, nr 4, s.558-564
 • Wpływ topografii wypalania papierosów na stężenie respirabilnej fazy cząsteczkowej głównego i bocznego strumienia dymu. Przegl.Lek.2010; T.67, nr 10, s.940-943
 • Znajomość norm prawnych związanych z zakazem palenia wśród palących i niepalących studentów kierunków medycznych. Przegl.Lek.2010; T.67, nr 10, s.972-975
 • Zróżnicowanie sposobu wypalania papierosów a stopień uzależnienia od nikotyny. Przegl.Lek.2010; T.67, nr 10, s.1033-1036
 • Historia badań nad szkodliwością palenia tytoniu. Czy e-papierosy będą alternatywą dla palaczy? Apothecarius2009; R.17, nr 24, s.29-30
 • Narażenie na pył respirabilny w pubach południowej Polski z wydzielonymi miejscami dla palących papierosy i niepalących. Przegl.Lek.2009; T.66, nr 10, s.628-631
 • Wykorzystanie krzywych ROC do optymalizowania wartości granicznych biomarkerów w celu klasyfikacji badanych osób do grupy czynnych lub biernych palaczy. Przegl.Lek.2009; T.66, nr 10, s.636-640
 • “Jak naprawde pali palacz?” – wyniki wstępne badań topografii palenia populacji palaczy w Polsce. Przegl.Lek.2008; T.65, nr 10, s.657-662.
 • Nowe czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych a dym tytoniowy. Przegl.Lek.2008; T.65, nr 10, s.715-718.
 • Stopień narażenia na dym tytoniowy a profil lipidowy. Przegl.Lek.2008; T.65, nr 10, s.500-504.
 • Wpływ palenia papierosów na wygląd, starzenie się i zmiany patologiczne skóry i błon śluzowych. Przegl.Lek.2008; T.65, nr 10, s.732-736.
 • Zastosowanie oznaczeń nikotyny we włosach jako narzędzia do oceny narażenia na dym tytoniowy. Przegl.Lek.2008; T.65, nr 10, s.696-699.
 • Analiza i ocena narażenia czynnych i biernych palaczy na siarkowodór zawarty w dymie dostępnych w Polsce papierosów. Probl.Hig.Epidemiol.2007; T.88 supl.3, s.9-13.
 • Czy dym tytoniowy wpływa na stężenie asymetrycznej dimetyloargininy (ADMA) w osoczu zdrowych mężczyzn? Przegl.Lek.2007; T.64 nr 10, s.698-702.
 • Genetycznie modyfikowany tytoń – szansa czy zagrożenie dla palaczy? Przegl.Lek.2007; T.64 nr 10, s.908-912.
 • Marka, rodzaj i typ papierosów jako czynniki determinujące ryzyko raka związane z obecnością benzenu w dymie tytoniowym. Probl.Hig.Epidemiol.2007; T.88 supl.3, s.3-8.
 • Wareniklina – nową szansą dla palaczy? Przegl.Lek.2007; T.64 nr 10, s.899-902.
 • Wpływ dymu tytoniowego na poziom homocysteiny w osoczu zdrowych mężczyzn. Przegl.Lek.2007; T.64 nr 10, s.679-684.
 • Ocena przydatności 1-hydroksypirenu, karboksyhemoglobiny i kotyniny jako biomarkerów narażenia na dym tytoniowy. Przegl.Lek.2006; T.63 nr 10, s.922-925.
 • Wpływ czynnego palenia papierosów na stężenie nieenzymatycznych antyoksydantów w osoczu krwi (doniesienie wstępne). Przegl.Lek.2006; T.63 nr 10, s.960-965.
 • Wpływ dymu tytoniowego na stężenie aterogennych związków w osoczu krwi palaczy czynnych (doniesienie wstępne). Przegl.Lek.2006; T.63 nr 10, s.979-984.
 •  Biomarkery narażenia na dym tytoniowy. Przegl.Lek.2005; T.62, nr 10, s.1192-1199
 • Kotynina, homocysteina i alfa-tokoferol jako markery przewlekłego narażenia na dym tytoniowy. W: Gdańsk; Via Medica, 2005 56s. Ann.Acad.Med.Siles. 2005 Vol.59 Supl.92. Rozprawa habilitacyjna.
 • Stężenie kotyniny w moczu osób niepalących, biernych i czynnych palaczy papierosów a dane wywiadu ankietowego. Med.Środow.2005; T.8 nr 1, s.39-45.
 • Ocena narażenia studentów, mieszkańców domu studenckiego, na dym tytoniowy. Przegl.Lek.2004; T.61, nr 10, s.1094-1097