Redukcja szkód wywołanych paleniem tytoniu

Czy w Polsce rozpocznie się debata na temat redukcji szkód?

O redukcji szkód (THR) pisałem wielokrotnie. Niedoścignionym dla mnie wzorem jest Wielka Brytania, gdzie organizacje zdrowia publicznego, w tym rządowe, mocno włączyły się w promowanie strategii redukcji wywołanych paleniem tytoniu popierając terapię substytucyjną a więc zastępowanie papierosów konwencjonalnych e-papierosami. Nie ma wątpliwości, że taka polityka przyczyniła się do znacznego zmniejszenia się liczby palaczy w UK. Staram się  wyłapywać wszelkie sygnały…

Continue Reading

Redukcja szkód wywołanych paleniem tytoniu, Zaprzestanie palenia tytoniu

Systematycznie przybywa dowodów na pozytywną rolę e-papierosów w rzuceniu palenia

Tym razem powracam do badań związanych z wykorzystaniem e-papierosów w procesie zaprzestania palenia wyrobów tytoniowych. Powodem jest ukazanie się w dniu dzisiejszym w bibliotece Corchane przeglądu systematycznego w Cochrane Database of Systematic Reviews – „Electronic cigarettes for smoking cessation”.. Biblioteka Cochrane’a  to zbiór baz danych z zakresu medycyny i innych specjalności medycznych. Jego rdzeniem jest zbiór przeglądów Cochrane, baza danych…

Continue Reading