Elektroniczny papieros, Redukcja szkód wywołanych paleniem tytoniu

Dzień bez papierosa – analiza raportu PAN Polskie Zdrowie 2.0

Zawsze z ciekawością podchodzę do publikacji krajowych dotyczących zwalczania epidemii tytoniu w naszym Kraju. Tym razem z pewnym opóźnieniem zapoznałem się z publikacją wydaną przez Polską Akademie Nauk Wydział V Nauk Medycznych Komitet Zdrowia Publicznego noszącą tytuł: Rekomendacje strategiczne na lata 2023-2027: Redukcja używania tytoniu i innych produktów zawierających nikotynę, szczególnie wśród młodego pokolenia Polaków. Szacowna Instytucja, intrygujący tytuł pozwoliły…

Continue Reading

Elektroniczny papieros

Koszt środowiskowy e-papierosów jednorazowego użytku

Niecałe cztery lata temu opublikowałem z współpracownikami artykuł w czasopiśmie Journal of Hazardous Materials pt. The influence of waste from electronic cigarettes, conventional cigarettes and heat-not-burn tobacco products on microorganisms. Wnioski z przeprowadzonego badania, które skrótowo przedstawiłem na blogu z 11 listopada 2019  były jednoznaczne – pod kątem oddziaływania biologicznego na środowisko pozostałości po używaniu e-papierosów i niedopałków z podgrzewaczy…

Continue Reading