Elektroniczny papieros

Co z tą epidemią wapowania?

Czasopismo Morbidity and Mortality Weekly Report to cotygodniowy raport na temat zachorowalności i umieralności – przegląd epidemiologiczny dla Stanów Zjednoczonych publikowany przez Centers for Disease Control and Prevention. W ostatnim tygodniu tematem było „Używanie wyrobów tytoniowych i powiązane czynniki wśród uczniów gimnazjów i szkół średnich — Krajowe badanie tytoniu młodzieży, Stany Zjednoczone, 2021 r.” Sprawa znowu dotyczy USA bowiem u…

Continue Reading

Elektroniczny papieros

UE uznaje redukcję szkód związanych z paleniem tytoniu, przyjmując raport BECA

16 lutego 2022 r. Parlament Europejski głosował za przyjęciem raportu końcowego Komisji Specjalnej ds. Zwalczania Raka (BECA). Raport zawiera szereg zaleceń mających na celu wzmocnienie europejskiej walki z rakiem i obejmuje 4 główne obszary: profilaktykę, badania przesiewowe, równy dostęp do opieki i wsparcie dla pacjentów. Głosowanie nastąpiło po debacie plenarnej, podczas której cały Parlament Europejski (PE) przedyskutował sprawozdanie i złożył…

Continue Reading

Elektroniczny papieros

Solidarność z Ukrainą

Trwa dziesiąty dzień barbarzyńskiej napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Jako naukowiec, członek Rady Narodowego Centrum Nauki wraz z koleżankami i kolegami z Rady i pracownikami NCN solidaryzujemy się z Narodem ukraińskim, (podobnie jak całe środowisko naukowe) podejmując jednocześnie kroki mające na celu pomoc naukowcom z Ukrainy zmuszonych do opuszczenia kraju, w postaci uruchomienia nowej drogi grantowej na kontynuację ich badań…

Continue Reading