Elektroniczny papieros

Zbliża się cenzura?

Opublikowany w tym tygodniu raport WHO (WHO report on the global tobacco epidemic 2021: New and Emerging Products) prawdopodobnie wskazuje kierunek, jaki WHO obierze w listopadzie na Dziewiątej Konferencji Stron (COP9), spotkaniu sygnatariuszy Ramowej Konwencji WHO o Kontroli Tytoniu (FTCT).  Jest to kontynuacja ósmego raportu na temat globalnej epidemii tytoniu, w którym e-papierosy, snus, woreczki nikotynowe i podgrzewane wyroby tytoniowe,…

Continue Reading