Elektroniczny papieros

Jaki był bieżący rok dla elektronicznych papierosów? Jaki będzie przyszły?

Pandemia zepchnęła informacje związane z e-papierosami na dalszy plan. Nie oznacza to, że zaprzestano atakować e-papierosy. Na czoło zaciekłych przeciwników dążących do zakazu używania e-papierosów wysuwają się instytucje finansowane przez fundacje Blomberga. Podsycającą nastroje anty THR. Wtóruje im WHO. FDA chociaż wydała PMTA dla General Snus, IQOS – i znikomej liczby e-papierosów (co powinno nas cieszyć), stwarza gigantyczne bariery biurokratyczne…

Continue Reading