O mnie

Profesor  Andrzej Sobczak jest absolwentem Politechniki Gdańskiej. W latach 1983-5 odbył staż podoktorski w Instytucie Chemii Organicznej Uniwersytetu am Hubland (Würzburg, RFN). Od 1985 związany ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym, początkowo z Wydziałem Lekarskim a od 2001 roku z Wydziałem Farmaceutycznym. W roku 2013 otrzymał tytuł profesora tytularnego. Kierownik Zakładu Chemii Ogólnej i Nieorganicznej do 2021r. W latach 2018 – 2022 członek Rady Narodowego Centrum Nauki. Dodatkowo w latach 2008-2019 pełnił funkcję kierownika Zakładu Szkodliwości Chemicznych i Toksykologii Genetycznej Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.

Od kilkunastu lat zajmuje się wpływem dymu tytoniowego na organizm palacza oraz bezpieczeństwem używania nowatorskich wyrobów tytoniowych (papierosy bezdymne, papierosy elektroniczne) w kontekście strategii redukcji szkód wywołanych paleniem tytoniu. Promotor pierwszego w Polsce doktoratu dotyczącego elektronicznych papierosów („Ekspozycja użytkowników elektronicznych papierosów na wybrane związki toksyczne”, L. Kośmider, 2016).

Jest autorem ponad 200 publikacji, w tym 81 z listy filadelfijskiej. Publikował w prestiżowych czasopismach np.: Tobacco Control; Nicotine & Tobacco Research; Thorax; Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention; Circulation Journal; European Journal of Public Health; International Journal of Public Health; Addiction Biology; Journal of Applied Toxicology; Atherosclerosis. Jego prace były cytowane ponad 5 tys razy.