Elektroniczny papieros

Smutna rzeczywistość w przekazach WHO

Przedwczoraj WHO opublikowało kolejne uaktualnienie zestawu pytań i odpowiedzi dotyczących e-papierosów. Pytań jest 9 ale skupię się na dwóch Pytanie: Czy e-papierosy są bardziej czy mniej niebezpieczne niż papierosy konwencjonalne Odpowiedź: Zarówno wyroby tytoniowe, jak i ENDS stanowią zagrożenie dla zdrowia. Najbezpieczniejszym podejściem jest ich nie używać. Poziomy ryzyka związane z używaniem ENDS lub wyrobów tytoniowych prawdopodobnie zależeć będą od…

Continue Reading

Elektroniczny papieros

Komunikaty prasowe American Heart Association klasycznym przykładem socjotechniki stosowanej przez przeciwników e-papierosów.

Początkowo chciałem przybliżyć czytelnikom wyłącznie wyniki badań opublikowanych w ubiegłym tygodniu, w prestiżowym czasopiśmie Circulation, będącym oficjalnym organem American Heart Association. Ale spojrzenie wstecz na komentarze dotyczące wyników badań dotyczących wpływu e-papierosów na choroby sercowo-naczyniowe skłoniły mnie do rozszerzenia obecnego wpisu i dodatkowe podjęcie tematu zasygnalizowanego w tytule blogu. Rozpoczynam od omówienia wyników badań opublikowanych w Circulation a następnie przejdę…

Continue Reading

Elektroniczny papieros

Raport, który niewątpliwie zaszkodzi zdrowiu publicznemu

Naukowcy z Narodowego Uniwersytetu w Australii opublikowali wczoraj obszerny raport (361 stron) dla Federalnego Departamentu Zdrowia pt. „Elektroniczne papierosy a zdrowie: systematyczny przegląd ogólnoświatowych dowodów”. Biorąc pod uwagę nastawienie władz Australii do wapowania oraz instytucję płacącą za raport można było bez zaglądania do tekstu przewidzieć konkluzje jakie wyciągają autorzy z przeglądu (od razu należy dodać -wybiórczego) piśmiennictwa naukowego. Tak jak…

Continue Reading

Elektroniczny papieros

Co z tą epidemią wapowania?

Czasopismo Morbidity and Mortality Weekly Report to cotygodniowy raport na temat zachorowalności i umieralności – przegląd epidemiologiczny dla Stanów Zjednoczonych publikowany przez Centers for Disease Control and Prevention. W ostatnim tygodniu tematem było „Używanie wyrobów tytoniowych i powiązane czynniki wśród uczniów gimnazjów i szkół średnich — Krajowe badanie tytoniu młodzieży, Stany Zjednoczone, 2021 r.” Sprawa znowu dotyczy USA bowiem u…

Continue Reading

Elektroniczny papieros

UE uznaje redukcję szkód związanych z paleniem tytoniu, przyjmując raport BECA

16 lutego 2022 r. Parlament Europejski głosował za przyjęciem raportu końcowego Komisji Specjalnej ds. Zwalczania Raka (BECA). Raport zawiera szereg zaleceń mających na celu wzmocnienie europejskiej walki z rakiem i obejmuje 4 główne obszary: profilaktykę, badania przesiewowe, równy dostęp do opieki i wsparcie dla pacjentów. Głosowanie nastąpiło po debacie plenarnej, podczas której cały Parlament Europejski (PE) przedyskutował sprawozdanie i złożył…

Continue Reading

Elektroniczny papieros

Solidarność z Ukrainą

Trwa dziesiąty dzień barbarzyńskiej napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Jako naukowiec, członek Rady Narodowego Centrum Nauki wraz z koleżankami i kolegami z Rady i pracownikami NCN solidaryzujemy się z Narodem ukraińskim, (podobnie jak całe środowisko naukowe) podejmując jednocześnie kroki mające na celu pomoc naukowcom z Ukrainy zmuszonych do opuszczenia kraju, w postaci uruchomienia nowej drogi grantowej na kontynuację ich badań…

Continue Reading

Elektroniczny papieros

Używanie e-papierosów może skłonić do rzucenia tradycyjnych papierosów

Coraz więcej publikacji w obiegu międzynarodowym, porusza kwestie związane używania e-papierosów jako narzędzia wspomagającego rzucenie palenia. Po  październiku 2021 r., kiedy to FDA zezwoliła na wprowadzenie do obrotu trzech produktów e-papierosów (ale wiele innych produktów odrzuciła) w oparciu o procedurę Premarket Tobacco Product Application (co jest równoznaczne ze stwierdzeniem, że  produkt jest odpowiedni do ochrony zdrowia publicznego) pojawiło się kilka…

Continue Reading

Elektroniczny papieros

Jak amerykanie oceniają e-papierosy w porównaniu z papierosami

Jak zwykle na przełomie roku ukazują się różne porównania. Tym razem pokazuję dane ankietowe opublikowane w tym tygodniu przez Health Information National Trends Survey (HINTS), zbierającej reprezentatywne dla całego kraju (USA) dane na temat wykorzystywania przez Amerykanów informacji związanych z rakiem ( w tym wypadku z wapowaniem). Wykres poniżej porównuje odsetek mieszkańców US udzielających odpowiedzi na pytanie: „Czy w porównaniu…

Continue Reading

Elektroniczny papieros

Nowa praca mojego doktoranta

Najmłodszy z moich doktorantów Patryk, opublikował właśnie swoją pracę w czasopiśmie Toxics (IF=4,146). Praca powstała we współpracy z naukowcami z Virginia Commonwealth University. Przedstawia dwa obszary badań. Pierwszy, nie ukrywam że dla mnie mniej istotny, przedstawia wyniki badań  na 86 e-liquidach z siedmiu krajów europejskich (Chorwacja, Czechy, Francja, Niemcy, Włochy, Polska i Wielka Brytania) z 34 różnymi markami płynów i…

Continue Reading

Elektroniczny papieros

Jaki był bieżący rok dla elektronicznych papierosów? Jaki będzie przyszły?

Pandemia zepchnęła informacje związane z e-papierosami na dalszy plan. Nie oznacza to, że zaprzestano atakować e-papierosy. Na czoło zaciekłych przeciwników dążących do zakazu używania e-papierosów wysuwają się instytucje finansowane przez fundacje Blomberga. Podsycającą nastroje anty THR. Wtóruje im WHO. FDA chociaż wydała PMTA dla General Snus, IQOS – i znikomej liczby e-papierosów (co powinno nas cieszyć), stwarza gigantyczne bariery biurokratyczne…

Continue Reading