Elektroniczny papieros

Jak amerykanie oceniają e-papierosy w porównaniu z papierosami

Jak zwykle na przełomie roku ukazują się różne porównania. Tym razem pokazuję dane ankietowe opublikowane w tym tygodniu przez Health Information National Trends Survey (HINTS), zbierającej reprezentatywne dla całego kraju (USA) dane na temat wykorzystywania przez Amerykanów informacji związanych z rakiem ( w tym wypadku z wapowaniem). Wykres poniżej porównuje odsetek mieszkańców US udzielających odpowiedzi na pytanie: „Czy w porównaniu…

Continue Reading

Elektroniczny papieros

Nowa praca mojego doktoranta

Najmłodszy z moich doktorantów Patryk, opublikował właśnie swoją pracę w czasopiśmie Toxics (IF=4,146). Praca powstała we współpracy z naukowcami z Virginia Commonwealth University. Przedstawia dwa obszary badań. Pierwszy, nie ukrywam że dla mnie mniej istotny, przedstawia wyniki badań  na 86 e-liquidach z siedmiu krajów europejskich (Chorwacja, Czechy, Francja, Niemcy, Włochy, Polska i Wielka Brytania) z 34 różnymi markami płynów i…

Continue Reading

Elektroniczny papieros

Jaki był bieżący rok dla elektronicznych papierosów? Jaki będzie przyszły?

Pandemia zepchnęła informacje związane z e-papierosami na dalszy plan. Nie oznacza to, że zaprzestano atakować e-papierosy. Na czoło zaciekłych przeciwników dążących do zakazu używania e-papierosów wysuwają się instytucje finansowane przez fundacje Blomberga. Podsycającą nastroje anty THR. Wtóruje im WHO. FDA chociaż wydała PMTA dla General Snus, IQOS – i znikomej liczby e-papierosów (co powinno nas cieszyć), stwarza gigantyczne bariery biurokratyczne…

Continue Reading

Elektroniczny papieros

Ocena przez FDA produktów do wapowania musi być oparta na dowodach, a nie na polityce

Sprawy poruszane w omawianym artykule dotyczą rynku amerykańskiego ale uwagi autora Clifforda E. Douglas’a, dyrektora, University of Michigan Tobacco Research Network, profesora University of Michigan School of Public Health, współkierownika badań prowadzonych przez Centre for the Assessment of Tobacco Regulations, finansowanych przez NIH/FDA, mają charakter uniwersalny. Autor rozpoczyna od przypomnienia czytelnikom przełomowego artykułu (blog z 23 sierpnia br.) , w…

Continue Reading

Elektroniczny papieros

Ten artykuł trzeba koniecznie przeczytać

Artykuł, który pojawił się w czasopiśmie American Journal of Public Health jest wydarzeniem bez precedensu. Chociaż prac dotyczących oceny ryzyka i korzyści związanych z wapowaniem jest cała masa (również autorstwa mojego zespołu), to po raz pierwszy wybrzmiało to z ogromną siłą. A wszystko z powodu autorów. Balancing Consideration of the Risks and Benefits of E-Cigarettes David J. K. BalfourDSc, Neal…

Continue Reading

Elektroniczny papieros

Lepsze wiadomości

Zauważyłem, że moje wpisy stały się ostatnio bardzo pesymistyczne. Przejdę więc do lepszych wiadomości dla waperów. W tym samym czasie, w którym opublikowano raport WHO (wpis z 31 lipca) pojawiała się ważna publikacja w czasopiśmie Regulatory Toxicology Pharmacology dotycząca cytotoksyczności aerozolu z e-papierosów (ENDS), aerozolu z podgrzewaczy tytoniu (THP) i dymu z papierosa referencyjnego 1RF6. Wiadomo, ze badania cytotoksyczności są…

Continue Reading

Elektroniczny papieros

Zbliża się cenzura?

Opublikowany w tym tygodniu raport WHO (WHO report on the global tobacco epidemic 2021: New and Emerging Products) prawdopodobnie wskazuje kierunek, jaki WHO obierze w listopadzie na Dziewiątej Konferencji Stron (COP9), spotkaniu sygnatariuszy Ramowej Konwencji WHO o Kontroli Tytoniu (FTCT).  Jest to kontynuacja ósmego raportu na temat globalnej epidemii tytoniu, w którym e-papierosy, snus, woreczki nikotynowe i podgrzewane wyroby tytoniowe,…

Continue Reading

Elektroniczny papieros

Światowy Dzień bez Tytoniu oczami WHO w 2021 roku

Jutro, jak co roku, obchodzimy  „Dzień bez papierosa”. Byłem zainteresowany czy w tym roku zmieniło się podejście WHO do alternatywnych wyrobów tytoniowych, w tym e-papierosów. Odpowiedź znalazłem w komunikacie prasowym WHO  opublikowanym 19 maja. W środkowej części komunikatu znajdziemy fragment poświęcony e-papierosom pod znamiennym (jakżeby inaczej!) tytułem: E-papierosy nie są sprawdzonymi środkami pomocniczymi w rzucaniu palenia. I dalej: Dowody naukowe…

Continue Reading

Elektroniczny papieros

Dwa raporty – różne światy

W niewielkim odstępie ukazały się dwa ważne raporty dotyczące palenia. Pierwszy z nich opublikowany został 29 kwietnia przez Royal College of Physicians (RCP) i jest zatytułowany „Smoking and health 2021: a coming of age for tobacco control?”. Drugi ukazał się dzisiaj. Został opublikowany przez Komisję Europejską i nosi dość długi tytuł „ Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu…

Continue Reading

Woreczki Nikotynowe

Pierwsze podsumowanie woreczków nikotynowych

Przed trzema tygodniami ukazał się artykuł podsumowujący pierwsze doniesienia o woreczkach nikotynowych. W bazach danych autorzy znaleźli 7 prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach, przy czym jedna z prac to list do redakcji (blog z 31 stycznia 2021)) a druga to obserwacja branżowa (industry watch)[. Dwie prace omówiłem wcześniej. Dotyczyły porównania ich szkodliwości ze snusem i papierosami na modelu komórkowym (blog…

Continue Reading