Redukcja szkód wywołanych paleniem tytoniu

SAVING LIVES LIKE SWEDEN

Tak jak zapowiadałem wczoraj. Po prezentacji na GFN 2023, minęło embargo na udostepnienie obszernego raportu pt. „SAVING LIVES LIKE SWEDEN”

To już nie jest ocena poszczególnych badań ale rzeczowe pokazanie drogi jaką Szwecja przeszła do najbardziej spektakularnego wyniku na świecie w ograniczeniu używania palnych wyrobów tytoniowych.

Ten raport uzupełniający poprzednie opracowanie „ A ROADMAP TO A SMOKE FREE SOCIETY” (blog z 23 marca) jest wezwaniem do WHO i globalnych organizacji Zdrowia Publicznego do przestudiowania  strategii redukcji szkód, które z powodzeniem stosuje Szwecja. Co ważniejsze, prezentuje opracowanie zaktualizowanych baz danych zgonów związanych z paleniem tytoniu oraz epidemiologicznych metod obliczania „wielkości nagrody” („size of the price”) dla zdrowia publicznego wynikających ze stosowania strategii redukcji szkód.

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na rozdział 3 prezentujący obliczanie „wielkości nagrody” dla zdrowia publicznego z wykorzystaniem obecnie dostępnych modeli do przewidywania korzyści dla zdrowia publicznego wynikających z przyjęcia strategii redukcji szkód wyrządzonych przez tytoń na poziomie populacji.

W niniejszym raporcie przeanalizowano kluczowe wskaźniki zdrowotne w porównaniu ze Szwecją, Unią Europejską i wybranymi krajami. Dokonano tego głównie poprzez retrospektywną analizę danych IHME z lat 2000-2019, a następnie w modelowaniu prospektywnym przewidującym skutki przyjęcia strategii redukcji szkód spowodowanych paleniem tytoniu na poziomie populacji podsumowano cztery recenzowane modele oparte na rzeczywistych danych.

Jakie korzyści odniosła by Polska?

Gdyby Polska miała w latach 2000-2019 taki sam wskaźnik zgonów i zachorowań związanych z paleniem tytoniu jak Szwecja potencjalnie uniknięto by prawie pół miliona zgonów i zyskano niecałe 17 mln lat życia.

 

Raport zawiera również rekomendacje, które wynikają ze szwedzkich osiągnięć.

  1. Podobnie jak w Szwecji, należy uznać fundamentalne rozróżnienie między palnymi i niepalnymi postaciami tytoniu i nikotyny. Opowiadanie się za regulacjami proporcjonalnymi do ryzyka, aby zachęcić dorosłych palaczy do rzucenia palenia lub przejścia na mniej szkodliwe produkty wolne od dymu tytoniowego.

 

  1. W ramach opracowania strategii redukcji szkód, o których mowa w art. 1 lit. d FCTC, popierać, aby Szwecja była przedmiotem krajowego studium przypadku przeprowadzonego przez WHO i państwa członkowskie. W stosownych przypadkach replikować zintegrowane podejście Szwecji do kontroli tytoniu, uzupełnione strategiami i produktami redukcji szkód.

 

  1. Opracować źródła danych i mechanizmy oceny wpływu polityki proporcjonalnej do ryzyka na zdrowie, takiej jak ta stosowana w Szwecji. Mechanizmy te powinny obejmować pomiar skuteczności polityk mających zastosowanie do ustalania cen, etykietowania, podatków, smaków i poziomów nikotyny oraz komunikatów zdrowotnych.

 

  1. Rozważyć finansowane badania w krajach LMIC w celu określenia optymalnych reakcji politycznych, w tym modelu szwedzkiego, w celu wsparcia zaprzestania palenia i lepszego dostępu, przystępności cenowej i akceptacji produktów redukcji szkód spowodowanych paleniem tytoniu.

 

  1. Podjąć prospektywne i retrospektywne modelowanie symulacyjne na poziomie wielonarodowym i multidyscyplinarnym, aby oszacować i lepiej zrozumieć korzyści płynące ze strategii redukcji szkód w zakresie zaoszczędzonych lat życia i uniknięcia przedwczesnego uzależnienia od tytoniu zgonów i lat życia skorygowanych o niepełnosprawność. Jest to siła pobudzająca zdrowie publiczne, jak pokazano podczas pandemii Covid.

 

  1. Wspierając FCTC COP 10, promuj zaangażowanie konsumentów i podejście całego społeczeństwa do walki z epidemią tytoniową, w tym prowadzenie badań zachowań konsumentów. Wykorzystaj spostrzeżenia szwedzkich konsumentów, aby pomóc w zaprzestaniu palenia w innych krajach.

 

  1. Wezwanie wszystkich stron zainteresowanych kontrolą tytoniu i redukcją szkód do potwierdzenia i poparcia Deklaracji Politycznej Organizacji Narodów Zjednoczonych ze spotkania wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób Niezakaźnych (2011) wzywającej do wysiłeku „całego rządu” i „całego społeczeństwa”. Ponadto, aby „uznać, że rosnącemu rozpowszechnieniu, zachorowalności i śmiertelności chorób niezakaźnych na całym świecie można w dużym stopniu zapobiegać i kontrolować je poprzez zbiorowe i wielosektorowe działania wszystkich państw członkowskich i innych odpowiednich zainteresowanych stron na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym, i światowym, a także poprzez podniesienie priorytetu przyznawanego chorobom niezakaźnym we współpracy na rzecz rozwoju poprzez zacieśnienie takiej współpracy w tym zakresie.”

I cały czas to samo pytanie – jakich jeszcze dowodów dostarczyć aby decydenci uznali redukcję szkód za istotny element uzupełniający dotychczasowe metody zwalczania palenia tytoniu.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments