Bezdymne papierosy, Elektroniczny papieros, Redukcja szkód wywołanych paleniem tytoniu

E-papierosy a podgrzewacze cz2.

Po ostatnim wpisie na blogu otrzymałem kilka pytań z prośbą o podanie jakie są konkretne różnice w stężeniach związków karbonylowych i WWA emitowanych z e-papierosów, podgrzewacza i papierosa referencyjnego. Rzeczywiście po znakach  >; >> trudno ilościowo to zinterpretować. Dodatkowo okazał się że link do publikacji w wydawnictwie ELSEVIER ma status „przed opublikowaniem”, czyli nawet w bazie uczelni jest niedostępny. Można go zobaczyć w całości po uiszczeniu opłaty. Dlatego podam kilka szczegółów dotyczących emisji związków toksycznych /rakotwórczych z tej pracy. Otrzymałem ją  od pierwszego autora dr. R. Dusautoir

Porównywano ilość 19 związków karbonylowych oraz 23 wielopierścieniowych związków aromatycznych (WWA). Nie ma sensu aby przytaczać wszystkie wyniki (poza tym obowiązuje czasowe embargo na publiczny dostęp do całości pracy). Podam te najważniejsze, a więc z grupy karbonyli te, którymi od prawie dekady straszy się waperów – formaldehyd, acetaldehyd (rakotwórcze i toksyczne) oraz sumaryczną ilość wszystkich oznaczonych karbonyli. Natomiast z grupy WWA – benzo(a)pirenu związku wchodzącego w skład 12 substancji oznaczanych celem oceny jakości powietrza (wg kryteriów określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady). I podobnie jak w pierwszej grupie, sumaryczną ilość WWA.

Wyniki dotyczą następujących produktów

  • HTP zastosowany w tym badaniu to model iQOS 2.4
  • dwa modele e-papierosów francuskiego producenta (marka NHOSS). Pierwszym z nich był model „Lounge” drugiej generacji, 4,6 W. Drugim był model „ModBox” trzeciej generacji, testowany przy dwóch ustawieniach mocy, 18 W i 30 W.
  • Badane papierosy to papierosy referencyjne 3R4F

Wszystkie produkty były testowane w tych samych warunkach spełniających normy Health Canada Intense.

Lounge MB 18W MB 30W HTP 3R4F
Formaldehyd 6,0 ± 0,7 25,8 ± 2,8 64,5 ± 23,7 156,9 ± 9,4 255,5 ± 60,8
Acetaldehyd 32,9 ± 5,4 63,0 ± 10,3 160,9 ± 46,4 26687 ± 657 166345 ± 59540
Sumarycznie 79  ± 10 201 ± 48 413 ± 62 35056 ± 825 230083 ± 70153
Bezo(a)piren 0,6 ± 0,2 0,6 ± 0,2 1,1 ± 0,3 25,6 ± 13,8 457,6 ± 114,5
Sumarycznie 113 ± 16 183 ± 29 202 ± 57 664 ± 389 19582 ± 400

Dane podane dla czterech niezależnych pomiarów wyrażone jako średnia ± odchylenie standardowe w ng/zaciągnięcie (karbonyle) oraz pg/zaciągnięcie (WWA)

Przeliczenie o ile razy mniejsze jest stężenie związków wymienionych w tabeli w e-papierosach w stosunku do THP i papierosa referencyjnego oraz THP w stosunku do papierosa pozostawiam czytelnikowi.

A dla podejrzliwych przytaczam oświadczenie autorów:

Declaration of Competing Interest: The authors declare that they have no conflict of interest with tobacco, HTP or e-cig industries.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments