Elektroniczny papieros

A jednak mniej szkodliwe niż wyroby palne!

Opublikowano końcowy dokument Komitetu Naukowego ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska (SCHEER) dotyczący e-papierosów. SCHEER jest jednym z niezależnych komitetów naukowych zarządzanych przez Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów Komisji Europejskiej, które zapewniają Komisji doradztwo naukowe w kwestiach związanych z produktami konsumenckimi. SCHER udziela Komisji porad naukowych w kwestiach związanych z toksycznością i ekotoksycznością chemikaliów, biochemikaliów i związków biologicznych, których stosowanie może mieć szkodliwe skutki dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Tym samy ma ogromny wpływ na regulacje prawne wprowadzane na terenie Unii.

Na wniosek Komisji Europejskiej, SCHEER dokonał przeglądu najnowszych informacji naukowych i technicznych dotyczących papierosów elektronicznych. Został poproszony o skupienie się wyłącznie na skutkach zdrowotnych w porównaniu z niepaleniem.

Raport liczy 122 strony. Trudno więc przeanalizować go naprędce w całości. Przytaczam abstrakt, który nieznacznie łagodzi konserwatywne podejście wersji roboczej z września 2020 roku (w nawiasach podałem sformułowania z wersji roboczej)

Efekt zdrowotny używania e-papierosów

  1. a) Dla użytkowników papierosów elektronicznych
  • Ogólna waga dowodów jest umiarkowana w odniesieniu do ryzyka miejscowego podrażnienia dróg oddechowych u użytkowników papierosów elektronicznych w wyniku skumulowanego narażenia na poliole, aldehydy i nikotynę. Jednak ogólna zgłaszana zapadalność jest niska.
  • Ogólna waga dowodów dotyczących ryzyka długoterminowego wpływu ogólnoustrojowego na układ sercowo-naczyniowy jest umiarkowana (silna).
  • Łączna waga dowodów dotyczących ryzyka rakotwórczości w drogach oddechowych w wyniku długotrwałego, skumulowanego narażenia na nitrozoaminy oraz w wyniku narażenia na aldehyd octowy i formaldehyd jest słaba lub umiarkowana. Waga dowodów ryzyka niekorzystnych skutków, w szczególności rakotwórczości, powodowanych przez metale w aerozolach jest słaba.
  • Łączna waga dowodów dotyczących ryzyka innych długoterminowych niekorzystnych skutków dla zdrowia, takich jak choroba płuc, choroba ośrodkowego układu nerwowego i działanie toksyczne na rozrodczość, w oparciu o identyfikację zagrożeń i dowody na ludziach, jest słaba (brak konkretnych danych) i potrzebne są dalsze spójne dane.
  • Do chwili obecnej nie ma konkretnych danych wskazujących na to, że określone środki aromatyzujące stosowane w UE stanowią zagrożenie dla zdrowia użytkowników papierosów elektronicznych w następstwie wielokrotnego narażenia.

Ogólna waga dowodów na ryzyko zatrucia i obrażeń w wyniku oparzeń i eksplozji jest duża. Jednak częstość występowania jest niska.

  1. b) dla biernych palaczy
  • Ogólna waga dowodów jest umiarkowana, jeśli chodzi o ryzyko miejscowego podrażnienia dróg oddechowych, głównie w wyniku narażenia na glikole.
  • Ogólna waga dowodów dotyczących ryzyka ogólnoustrojowych skutków sercowo-naczyniowych u osób narażonych na palenie bierne, w wyniku narażenia na nikotynę jest niska lub umiarkowana.
  • Ogólna waga dowodów na ryzyko rakotwórczości w wyniku skumulowanego narażenia na nitrozoaminy jest słaba lub umiarkowana. Papierosy elektroniczne są stosunkowo nowe pod względem narażenia na kontakt z ludźmi. Potrzebne są dalsze badania, w szczególności dotyczące długoterminowych skutków zdrowotnych.

W odniesieniu do roli papierosów elektronicznych jako furtki do palenia / inicjacji palenia, szczególnie dla młodych ludzi, SCHEER konkluduje, że istnieją umiarkowane (silne) dowody na to, że papierosy elektroniczne są bramą do palenia dla młodych ludzi. Istnieją mocne dowody na to, że nikotyna zawarta w e-liquidach ma wpływ na rozwój uzależnienia i że aromaty mają istotny wpływ na atrakcyjność używania papierosów elektronicznych i inicjację.

Jeśli chodzi o rolę papierosów elektronicznych w zaprzestaniu palenia tradycyjnego tytoniu, SCHEER stwierdza, że ​​istnieją słabe dowody na poparcie skuteczności papierosów elektronicznych w pomaganiu palaczom w rzucaniu palenia, podczas gdy dowody dotyczące ograniczenia palenia ocenia się jako słabe lub umiarkowane.

Proszę zwrócić uwagę, że raport ocenia skutki zdrowotne używania e-papierosów  w odniesieniu do niepalących. Nie wiem czy jest to zabieg socjotechniczny aby stwierdzić, że e-papierosy są szkodliwe. Gdyby jednak identyczny raport odnosił się do palaczy tytoniu to we wszystkich ocenach szkodliwości powinno pojawić się sformułowanie „bardzo silne dowody”.

Niezależnie od formy prezentacji wyników można jednoznacznie stwierdzić, że Komisja UE przyznaje, że e-papierosy są mniej szkodliwe od palnych wyrobów tytoniowych.

5 3 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments