Elektroniczny papieros

Wszystko o biomarkerach specyficznych dla e-papierosów i ….o autorze!

Ukazał się świetny artykuł podsumowujący  obecne dowody związane z biomarkerami odgrywającymi zasadniczą rolę w charakterystyce zagrożeń zdrowotnych związanych z używaniem e-papierosów. Informują one o ogólnym stosunku ryzyka do korzyści związanych z używaniem e-papierosów. Dotychczasowe dowody wskazują, że poziomy biomarkerów wielu substancji toksycznych związanych z paleniem tytoniu mierzone w próbkach biologicznych pobranych od użytkowników e-papierosów nie różniły się istotnie od osób nieużywających tytoniu, z wyjątkiem metabolitów nikotyny i niewielkiej liczby biomarkerów narażenia na lotne związki organiczne i specyficzne dla tytoniu nitrozoaminy. Kilka badań wykazało, że podczas długotrwałego narażenia na nikotynę, wyłączni użytkownicy ENDS wykazali znacznie niższy poziom toksycznych biomarkerów niż palacze papierosów. Badania wykazały również, że osoby używające jednocześnie papierosów ENDS i papierosów palnych („podwójni użytkownicy”) nie zmniejszają ogólnego narażenia na szkodliwe substancje toksyczne w porównaniu z osobami palącymi wyłącznie papierosy.

Palacze papierosów, którzy całkowicie przestawili się na e-papierosy, wykazują zmniejszenie biomarkerów narażenia na liczne substancje toksyczne związane z tytoniem. Istnieją również dowody sugerujące, że użytkownicy e-papierosów są ogólnie narażeni na mniej szkodliwych substancji iw niższych stężeniach niż użytkownicy innych alternatywnych wyrobów tytoniowych, takich jak wyroby tytoniowe doustne lub podgrzewane. Charakterystyka e-papierosów i wzorce ich stosowania mogą być związane z podwyższonymi poziomami biomarkerów, w szczególności potencjalnych produktów ubocznych degradacji termicznej substancji bazowych (gliceryna/glikol propylenowy), takich jak akroleina, akryloamid i akrylonitryl.

A tak autor uwypukla najważniejsze kwestie

  • Biomarkery odgrywają zasadniczą rolę w charakterystyce zagrożeń zdrowotnych związanych z e-papierosami.
  • Identyfikacja biomarkerów specyficznych dla e-papierosow pozostaje wyzwaniem.
  • Poziomy wielu toksycznych biomarkerów u użytkowników e-papierosów nie różnią się od osób niebędących użytkownikami.
  • Wyłączni użytkownicy e-papierosów wykazują niższe stężenia toksycznych biomarkerów w porównaniu z palaczami.
  • W badaniach nad e-papierosami korzystne może być wykorzystanie panelu biomarkerów.

Często prace poglądowe redagowane są przez osoby, które w obszarze tematycznym o którym piszą nie przeprowadziły żadnych badań. Zdaniem jednego z moich mentorów prof. Edwarda Bańkowskiego, tego typu pozycje literaturowe nie powinny wliczać się do dorobku naukowego autora. Ja również podzielam ten pogląd. Na marginesie, dotyczy to również pewnej grupy „ekspertów”, którzy nie przeprowadzili żadnych badań w danym temacie ale formułują wnioski, niestety często ze szkodą dla zdrowia publicznego.

W tym przypadku autorem jest jeden z największych autorytetów naukowych w szeroko pojętej tematyce związanej z e-papierosami. Autor wielu przełomowych badań, znajdujących się na czele listy cytowani, co w nauce świadczy o wpływie jaki opisane badania mają na środowisko naukowe.

Aby nie być gołosłownym. W połowie ubiegłego roku ukazał się artykuł pt. Mapping of Global Research on Electronic Cigarettes: A Bibliometric Analysis. Autor omawianego artykułu znalazł się wśród 10 naukowców na świecie z największą liczbą cytowań, (e-cigarette research) co pokazuje poniższa tabela

Top ten authors and co-cited authors on e-cigarettes research

Czytelnikom bloga nie muszę mówić o kogo chodzi, bo wielokrotnie o nim wspominałem. To profesor Maciej Łukasz Goniewicz. Ten, który pod koniec pierwszej dekady dwutysięcznego roku razem z Bartkiem Koszowskim i Jasiem Czogałą przekonali mnie do włączenia tematyki e-papierosów do badań prowadzonych w Zakładzie Chemii Ogólnej i Nieorganicznej Wydziału Farmaceutycznego, którym wówczas kierowałem. Powstało wówczas u nas kilka znaczących prac, które do chwili obecnej cytowane są po kilkaset razy.

Gratulacje Maćku 😊

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments