Elektroniczny papieros

UE uznaje redukcję szkód związanych z paleniem tytoniu, przyjmując raport BECA

16 lutego 2022 r. Parlament Europejski głosował za przyjęciem raportu końcowego Komisji Specjalnej ds. Zwalczania Raka (BECA). Raport zawiera szereg zaleceń mających na celu wzmocnienie europejskiej walki z rakiem i obejmuje 4 główne obszary: profilaktykę, badania przesiewowe, równy dostęp do opieki i wsparcie dla pacjentów. Głosowanie nastąpiło po debacie plenarnej, podczas której cały Parlament Europejski (PE) przedyskutował sprawozdanie i złożył poprawki. Sprawozdanie zostało przyjęte przytłaczającą większością 652 głosów za, 15 przeciw i 27 wstrzymujących się.

Nie zauważyłem aby powyższą informację zamieszczono w naszych mediach (oczywiście sytuacja jest obecnie wyjątkowa) a szkoda bo wnosi ona istotny wkład w politykę decydowania o przyszłości alternatywnych form dostarczania nikotyny.

Raport nosi tytuł “Wzmocnienie Europy w walce z chorobami nowotworowymi”.  Co to ma wspólnego z e-papierosami oraz innymi alternatywnymi produktami tytoniowymi? Otóż w raporcie znalazł się akapit poświęcony tym wyrobom. Przytaczam go w całości z dokumentu opublikowanego na stronie Parlamentu Europejskiego w języku polskim.

„wzywa Komisję do podjęcia działań następczych w związku z ocenami naukowymi zagrożeń dla zdrowia związanych z papierosami elektronicznymi, podgrzewanymi wyrobami tytoniowymi i nowatorskimi wyrobami tytoniowymi, w tym oceny ryzyka związanego ze stosowaniem tych wyrobów w porównaniu z używaniem innych wyrobów tytoniowych, a także do opracowania na szczeblu europejskim wykazu substancji zawartych w tych wyrobach i przez nie emitowanych; uważa, że papierosy elektroniczne mogłyby umożliwić niektórym palaczom stopniowe porzucenie palenia; uważa jednocześnie, że papierosy elektroniczne nie powinny być atrakcyjne dla osób niepełnoletnich i niepalących; apeluje zatem do Komisji, by w ramach dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych oceniła, które aromaty w papierosach elektronicznych są szczególnie atrakcyjne dla osób niepełnoletnich i niepalących, oraz by przedstawiła propozycję wprowadzenia zakazu stosowania tych aromatów, a ponadto do zaproponowała, by zakazać stosowania wszystkich charakterystycznych aromatów w podgrzewanych wyrobach tytoniowych i nowatorskich wyrobach tytoniowych;”

Podkreśliłem dwa  najważniejsze moim zdaniem akapity świadczące o realnym podejściu BECA do zagadnienia..

Po pierwsze – przyznano , że ocena ryzyka musi odbywać się w porównaniu do wyrobów palnych. Pisałem wielokrotnie, że pubikacje deprecjonujące e-papierosy polegały głownie na wykazaniu jakiegokolwiek negatywnego działania na organizmy żywe (co praktycznie zawsze jest do przewidzenia), bez porównania wielkości szkód jakie w danym eksperymencie wykazałby palny produkt tytoniowy. Tak więc zwolennicy e-papierosów otrzymali solidne podstawy aby żądać przy tego typu argumentach ze strony przeciwników e-papierosów, porównania z palnymi wyrobami tytoniowymi.

Po drugie – oficjalnie przyznano, że „papierosy elektroniczne mogłyby umożliwić niektórym palaczom stopniowe porzucenie palenia”. Tym samym,  autorzy raportu pośrednio przyznają, że e-papierosy są mniej szkodliwe niż wyroby palne (chociaż o tym otwarcie nie piszą), bowiem trudno przyjąć, że polecają wyroby bardziej szkodliwe od wyrobów palnych do zwalczania nałogu palenia tytoniu.

Natomiast w części poświęconej paleniu nie ma nic  o strategii ograniczania szkód spowodowanych przez tytoń. Strategia ta zakłada, że alternatywy dla palenia są ważnym narzędziem ograniczania palenie. Skąd więc pojawił się taki tytuł? Zaczerpnąłem go ze strony ETHRA (European Tobacco Harm Reduction Advocates}. Zrobiłem to celowo aby pokazać, że również adwokaci THR lubią czasami w nagłówkach, pełniących ważną funkcje w przekazie i zapamiętywaniu wiadomości przez czytelnika, zamieścić coś czego nie ma w tekście chociaż pośrednio z niego wynika. Robią to jednak w nieporównywalnie mniejszym stopniu w porównaniu do strony przeciwnej.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments