Elektroniczny papieros

Vaping i choroba płuc w USA: porady PHE

Jak bumerang wraca sprawa związana z nagłym pojawieniem się ogniska ostrej niewydolności płuc w USA. Tym razem pojawił się oficjalny komentarz Public Health of England (PHE) agencji wykonawczej Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej w Wielkiej Brytanii. Głos zabrał profesor John Newton, Regionalny Dyrektor Zdrowia Publicznego NHS South Central, Profesor Zdrowia Publicznego i Epidemiologii na Uniwersytecie Manchester. Moim zdaniem jest to doskonałe podsumowanie, zawierające rozsądne porady oparte na dowodach. Mamy w nim informacje uspokajające ale również ostrzegające o prawdziwym ryzyku.

Pierwsza część omawia dotychczasowe informacje związane z wybuchem „epidemii”. Wg CDC na dzień 22 października zanotowano 1604 przypadki, w tym 34 śmiertelne. Szacuje się, że w USA jest 9 milionów użytkowników e-papierosów i jest to grupa zróżnicowana demograficznie. Tymczasem cotygodniowe aktualizacje na stronie internetowej CDC wyraźnie pokazują, że grupa osób, których to dotyczy, jest bardzo specyficzna. Zdarzenia dotyczą głównie młodych mężczyzn: 70% pacjentów to mężczyźni, a średni wiek to 24 lata. Prawie połowa (46%) ma mniej niż 21 lat. E-papierosy z wkładami nikotynowymi są obecne na rynku amerykańskim od 10 lat a pierwszy przypadek ostrej niewydolności płuc zgłoszono pod koniec marca br. Negatywne efekty pojawiały się bardzo szybko. Chociaż konkretny związek/związki, które powodują chorobę i zgony, nie zostały jeszcze dokładnie zidentyfikowane i nie jest jasne, czy wszystkie przypadki są tego samego rodzaju obrażeniami to wszystko wskazuje, że ognisko choroby nie jest związane z długotrwałym używaniem e-papierosów z płynem nikotynowym.

PHE obawia się, że reakcje na ten problem w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach, mogą zwiększyć powszechne już nieporozumienia na temat względnego bezpieczeństwa e-papierosów nikotynowych, zniechęcając palaczy do zmiany i jednocześnie powodując powrót waperów do palnych wyrobów tytoniowych. Istnieje realne ryzyko, że taka reakcja spowoduje, że ludzie będą nadal palić, co w sposób niebudzący wątpliwości zagrozi ich życiu.

PHE stwierdza: „E-papierosy zawierające nikotynę są ściślej uregulowane w Wielkiej Brytanii niż w USA, a nasz organ regulacyjny ds. Leków, Agencja Regulacji Leków i Produktów Opieki Zdrowotnej (MHRA) jest odpowiedzialny za nadzorowanie przepisów dotyczących tytoniu. Główne chemikalia podejrzane o spowodowanie choroby, takie jak THC i octan witaminy E są niedozwolone w e-papierosach”

Podobnie jest w całej Europie, gdzie istnieją podobne ograniczenia dotyczące e-papierosów jak w Wielkiej Brytanii – zgodnie z europejską dyrektywą w sprawie wyrobów tytoniowych. Do chwili obecnej EMCDDA (Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii – zdecentralizowana agencja Unii Europejskiej, której zadaniem jest dostarczanie UE i jej państwom członkowskim obiektywnych, rzetelnych i porównywalnych informacji o narkotykach i narkomanii)  nie zgłosiła żadnych przypadków związanych z wapowaniem w swojej unijnej sieci systemów wczesnego ostrzegania.

Druga część to porady PHE dotyczące palenia i e-papierosów

Dla palaczy: Powinieneś całkowicie rzucić palenie. Uzyskanie specjalistycznego wsparcia w połączeniu z używaniem e-papierosa podwaja szanse na pomyślne rzucenie palenia. Aby uzyskać najlepszy sposób na rzucenie palenia, przeczytaj nasze porady

Dla osób, które wapują: jeśli nadal palisz, powinieneś przestać i całkowicie przejść na wapowanie, a następnie zrezygnować z nikotyny, gdy masz pewność, że nie powrócisz do palenia.

Jeśli nigdy nie paliłeś: nie wapuj.

Dla osób, które biorą CBD: chociaż CBD jest mniej ściśle regulowane, jeśli wystąpią objawy lub pojawia się niepokój, należy przerwać.

Dla osób, które waporyzują THC: jeśli waporyzujesz THC (lub nieznaną ciecz, która może zawierać THC), może to być niebezpieczne. Są to produkty najbardziej zaangażowane w pojawienie się ogniska choroby w USA. Jeśli źle się czujesz lub masz trudności z oddychaniem po waporyzacji THC, przejdź do A&E i powiedz dokładnie, jakiego produktu używałeś.

I trzecia część będąca podsumowaniem obecnej sytuacji

„Porady PHE dotyczące e-papierosów pozostają takie same. PHE nie zmieniła swojego stanowiska w sprawie e-papierosów zawierających nikotynę: palacze powinni całkowicie rozważyć zmianę, a waperzy powinni przestać palić. Jesteśmy pewni, jak zawsze, że e-papierosy są znacznie mniej szkodliwe niż palenie, które zabija prawie 220 osób w Anglii każdego dnia.”

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments