Elektroniczny papieros

Palaczu! Nie sięgaj po e-papierosy, nie rzucaj palenia, bo wzrośnie ryzyko zawału, czyli naukowe absurdy w natarciu.

Na początku lutego w Honolulu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Udaru Mózgu (International Stroke Conference). Szerokim echem wśród mediów odbił się jeden z komunikatów zatytułowany „E-papierosy powiązane z większym ryzykiem udaru, zawału serca, chorób tętnic („E-cigarettes linked to higher risk of strok, heart attack, diseases arteries”).
Autorzy analizowali dane z badania przekrojowego przeprowadzonego w roku 2016 określonego akronimem BRFSS (Behavioral Risk Factor Surveillance Survey). Na ich podstawie stwierdzili, że używanie kiedykolwiek e-papierosów powoduje wzrost ryzyka udaru (o 71%), zawału serca lub dusznicy bolesnej (o 59%) i chorób serca (o 40%). Brzmi Groźnie? Niewątpliwie tak i prawdopodobnie taki efekt ma wywierać.
Gdy jednak bliżej przyjrzymy się metodologii badań stwierdzimy, że wnioski wysunięte przez autorów są co najmniej nieodpowiedzialne. Analiza tej pracy dokonana przez prof. Michaela Siegel’a, profesora Department of Community Health Sciences, Boston University School of Public Health, USA, z 32 letnim doświadczeniem w dziedzinie kontroli wyrobów tytoniowych (Tobacco Control) stwierdza, że jest rzeczą niedopuszczalną wyciąganie tego typu wniosków a nawet ich sugerowanie. Ponieważ autorzy oceniają związek pomiędzy użyciem „kiedykolwiek” e-papierosa a wystąpieniem wymienionych powyżej schorzeń, bez podania informacji, które z tych zdarzeń wystąpiło pierwsze. Warto przy tym podkreślić, że badania tego rodzaju, chociaż znajdują szerokie zastosowanie w zdrowiu publicznym, nie oceniają występowania związku przyczynowo–skutkowego i niosą ze sobą spore ryzyko błędu.
Używając tej samej metodologii co autorzy komunikatu i tych samych danych (2016 BRFS) Prof. M. Siegel wykazuje, że próby rzucenia palenia przy pomocy środków aprobowanych przez środowisko medyczne (osiągnięcia przynajmniej jednego dnia abstynencji) związane jest ze wzrostem ryzyka zawału o 41%
http://tobaccoanalysis.blogspot.com/…/junk-science-exposed-…
Stąd powinno wyciągnąć wniosek – nie rzucaj palenia bo wzrośnie ryzyko zawału. Kompletny absurd!
Tych, którzy chcą przybliżyć wiedzę z zakresu wpływu używania e-papierosów i palenia papierosów na układ sercowo-naczyniowy zapraszam do przeczytania mojego artkuł pt. „Czy przejście na elektroniczne papierosy redukuje szkody w układzie sercowo-naczyniowym wywołane paleniem tytoniu?”
http://www.medrodzinna.pl/…/upl…/2018/11/mr_2018_177-184.pdf