Elektroniczny papieros

Narażenie użytkowników e-papierosów na metale

Dokładnie miesiąc mija jak w Pub Med ukazało się cytowanie naszej nowej pracy ijerph-17-01877 (1) związanej z oceną stężenia kilkunastu metali ciężkich w moczu, osób niepalących, palących, duali i użytkowników e-papierosów. Pracę opublikowaliśmy w International Journal of Environmental Research and Public Health we współpracy z kolegami z Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu. Dlaczego dopiero teraz o tym piszę? Akurat 13 marca zawieszono zajęcia studenckie na uczelni w związku z pandemią. Musieliśmy przejść na zdalną pracę co okazało się w wielu przypadkach bardziej pracochłonne niż kontakt osobisty ze studentami. No i druga kwestia. Jest to ostatnia praca jaką wykonaliśmy w Zakładzie Szkodliwości Chemicznych i Toksykologii Genetycznej Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego. Prawie równo rok temu Instytut wskutek nieudolności kierownictwa postawiono w stan likwidacji, co uniemożliwiło nam wykonanie całego cyklu badań (stąd „Pilot Study”). Zawsze niedokończone zgodnie z planem badania budzą rozgoryczenie, dlatego też trudno mi było zabrać się do ich przedstawienia, tym bardziej, że dookoła tylko Covid19.

Mimo wszystko warto zapoznać się z naszą pracą. Przeczy ona wielu wyimaginowanym twierdzeniom o e-papierosach jako źródle narażenia na metale ciężkie. Poniżej podaję tłumaczenie streszczenia.

Wstęp: E-papierosy (EC) wydają się być mniej szkodliwą alternatywą dla tradycyjnych papierosów, jednak wciąż bardzo mało wiadomo na temat narażenia na niektóre pierwiastki, które są składnikami tego urządzenia i mogą zanieczyścić płyn nikotynowy.

Celem tego badania jest ocena, czy użytkownicy e-papierosów są bardziej narażeni na 12 pierwiastków wykrytych w aerozolu niż osoby niepalące i palacze papierosów, wykorzystując ich stężenia w moczu jako biomarkerów ekspozycji.

Metody: Przeprowadzono przekrojowe badanie grupowe, w którym wzięło udział 90 ochotników sklasyfikowanych w grupach osób niepalących, wyłącznie użytkowników EP, podwójnych użytkowników z EP – palacze papierosów i wyłączni palacze papierosów. Za pomocą spektrometrii mas sprzężonej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie  (ICP-MS) i elektrotermicznej spektrometrii absorpcji atomowej (ETAAS) mierzono poziomy Cr, Ni, Co, Ag, In, Mn, Ba, Sr, V, Sb, Cd i Pb w próbkach moczu. Dokonano porównania za pomocą analizy kowariancji, a korelacje z wzorcem wykorzystania EP oceniano za pomocą wielokrotnej regresji liniowej.

Wyniki: Stężenia pierwiastków w moczu użytkowników EC nie różniły się znacząco od poziomów stwierdzonych u osób niepalących i palących. Tylko w przypadku Ba, Ni i Sb stwierdzono istotną korelację w odniesieniu do niektórych wzorców używania e-papierosów.

Wniosek: Stwierdzono, że transfer badanych pierwiastków do aerozolu EP nie był znaczącym źródłem narażenia użytkowników EP, którzy rzucili palenie.

Pamiętajmy, że narażenie na metale jest wszechobecne a głównym źródłem na terenach zurbanizowanych jest niska emisja. Epatowanie czytelników o wyimaginowanym narażeniu na metale pochodzące z EP , to kolejne próby dezawuowania tych urządzeń.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments