Elektroniczny papieros

Można inaczej

Nie minęły trzy dni i pojawiła się kolejna praca poświęcona wpływowi używania e-papierosów na układ oddechowy. Jakże jednak inna w swojej wymowie niż omówiona w poprzednim wpisie publikacja prof. Glantza. Zespół naukowców z Ohio State University and James Cancer Hospital oraz Department of Cancer Genetics and Genomics, Roswell Park Cancer Institute przeprowadził bronchoskopię w przekrojowym badaniu 73 osób (42 nigdy nie palących, 15 użytkowników e-papierosów i 16 palaczy). Badano stan zapalny płuc wykorzystując do tego celu pomiar liczby komórek zapalnych, cytokin, ekspresję genów w całym genomie oraz  metylacje DNA. Stwierdzono, że użytkownicy e-papierosów mieli wartości pośrednie między palaczami a osobami niepalącymi, przy czym poziomy dla większości biomarkerów są bardziej zbliżone do osób nigdy nie palących. Zdaniem autorów dane te wskazują, że e-papierosy są związane z mniejszą toksycznością niż papierosy w przypadku szlaków związanych z paleniem. Dodają, że nieznane mogą być unikalne efekty dla e-papierosów, które nie zostały w pracy przebadane oraz że brak było porównania osób palących które całkowicie przeszły na e-papierosy w momencie porzucenia palnych wyrobów tytoniowych i po pewnym okresie używania e-papierosów. W ich opinii otrzymane wyniki sugerują, że wpływ palenia na płuca może być co najmniej częściowo odwracalny u palaczy przechodzących całkowicie na e-papierosy, co należy potwierdzić w badaniach podłużnych, w tym w badaniach randomizowanych.

Praca nosi tytuł „Biomarkers of Exposure and Effect in the Lungs of Smokers, Non-Smokers and Electronic Cigarette Users” i została opublikowana w bardzo dobrym czasopiśmie Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.

Porównanie w bliskim odstępie czasu obu prac ( mam na myśli sformułowanie wniosków) pozwala zobaczyć stronniczość narracji prof. Glantza i neutralny ton wypowiedzi autorów omawianej pracy. Ciekawe czy ta praca znajdzie oddźwięk w mediach?

Badania przeprowadzone na ochotnikach, metodyka którą każde odpowiednio wyposażone laboratorium może odtworzyć – to są prace stanowiące podstawę do wyciągania wniosków o wpływie e-papierosów na zdrowie użytkownika. Oczywiście nie neguję potrzeby badań retrospektywnych, podłużnych opartych o dane czerpane z baz danych, ale trzeba pamiętać, że stosowane w nich metody statystyczne mogą być ukierunkowane na z góry założoną przez autora tezę.  Jak powiedział Mark Twain: “Są trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa, bezczelne kłamstwa i statystyki.”

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments