Elektroniczny papieros

Komunikaty prasowe American Heart Association klasycznym przykładem socjotechniki stosowanej przez przeciwników e-papierosów.

Początkowo chciałem przybliżyć czytelnikom wyłącznie wyniki badań opublikowanych w ubiegłym tygodniu, w prestiżowym czasopiśmie Circulation, będącym oficjalnym organem American Heart Association. Ale spojrzenie wstecz na komentarze dotyczące wyników badań dotyczących wpływu e-papierosów na choroby sercowo-naczyniowe skłoniły mnie do rozszerzenia obecnego wpisu i dodatkowe podjęcie tematu zasygnalizowanego w tytule blogu.

Rozpoczynam od omówienia wyników badań opublikowanych w Circulation a następnie przejdę do komentarza w biuletynie AHA.

Badania przeprowadzono w ramach projektu PATH o którym wielokrotnie wspominałem w poprzednich wpisach. Wzięło w nich udział ponad 24 tys. respondentów w tym osoby niepalące, używające wyłącznie e-papierosów, palacze papierosów oraz osoby używające obu produktów. Rejestrowwno w przeciągu 6 lat zawał mięśnia sercowego, konieczność operacji by-passów, niewydolność serca, inna choroba serca, udar mózgu.

W posumowaniu autorzy na pierwszym miejscu piszą:

„We  did  not  find  a  significant  difference  in  the  cardiovascular risk of exclusive e-cigarette use compared with  nonuse  of  cigarettes  and  e-cigarettes,  although  analyses were limited by a small number of CVD events in e-cigarette users”

„Nie znaleźliśmy istotnej różnicy w ryzyku sercowo-naczyniowym u użytkowników e-papierosów w porównaniu z osobami niepalącymi , chociaż analizy były ograniczone przez niewielką liczbę przypadków CVD u użytkowników e-papierosów”

następnie piszą:

„Ryzyko sercowo-naczyniowe osób używających oba produkty było znacząco wyższe niż u osób niepalących i nie różniło się od ryzyka wśród osób palących wyłącznie papierosy.”

 a na zakończenie:

„Nasze wyniki sugerują, że połączenie palenia z używaniem e-papierosów nie zmniejsza przypadków CVD i że rzucenie obu produktów jest wymagane, aby zapewnić zmniejszenie ryzyka.”

A poniżej tytuł w biuletynie AHA Newsroom

Brak korzyści zdrowotnych wśród dorosłych, którzy używali zarówno e-papierosów, jak i tradycyjne papierosów

Oczywiście w tekście opisano wyniki dotyczące wyłącznych użytkowników e-papierosów ale w następujący sposób:

„Researchers found that people who used only e-cigarettes had fewer self-reported cardiovascular events than people who only smoked traditional cigarettes.”czyli „Naukowcy odkryli, że osoby, które używały wyłącznie e-papierosów, miały mniej zgłaszanych przez siebie zdarzeń sercowo-naczyniowych niż osoby, które paliły tylko tradycyjne papierosy.”

Porównując ten fragment z pierwszym fragmentem podsumowania widzimy istotną różnicę w interpretacji pozytywnej strony używania e-papierosów – autorzy w pracy piszą o braku różnicy między niepalącymi i waperami a w komentarzu enigmatycznie mówi się o mniejszej ilości zgłaszanych niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych w porównaniu do palących (w domyśle większe ryzyko w porównaniu z niepalącymi)

W zabiegach socjotechniki istotnym elementem jest formułowanie tytułu przekazu, który zawiera informację zapamiętywaną zazwyczaj przez czytelnika. W tym przypadku jest to informację niosącą za sobą negatywny przekaz dla e-papierosów. Czy opisany przypadek jest wyjątkiem ? Nie!

Wydaje się, że jest to spójny wzór w ostatnich komunikatach prasowych American Heart Association, opisujących wyniki ich własnych badań. W każdym z poniższych przypadków nagłówek komunikatu prasowego eksponował negatywne strony używania e-papierosów podczas gdy istotne korzyści zdrowotne dla palaczy po przejściu na e-papierosy były ledwie wzmiankowane, jeśli w ogóle się pojawiły.

2021 finding:  Vapers’ heart health biomarkers are similar to, or indistinguishable from, never-smokers

Press release headline:  “Vaping combined with smoking is likely as harmful as smoking alone

 2021 finding:  People who vape nicotine have a 7-fold lower risk of stroke than smokers

Press release headline:  “E-cigarette users face 15% higher risk of stroke at a younger age

 

Trudno więc się dziwić, że znaczna część społeczeństwa krytycznie patrzy na e-papierosy jako substytut papierosa konwencjonalnego, jako produkt, który może wiele dobrego zdziałać dla palaczy o ile Ci całkowicie się na niego przestawia  (pomijam oczywiście sprawy związane z młodzieżą).

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments