Elektroniczny papieros

Elektroniczne papierosy – korzyść nie tylko dla zdrowia palaczy ale również dla środowiska

W dniu najważniejszego naszego święta chciałbym podzielić się z Czytelnikami dobrą nowiną, ale o tym za chwilę. Powszechnie wiadomo, że przejście palaczy na e-papierosy będzie korzystne dla ich zdrowia a w przyszłości odrzucenie również e-papierosów stanowić będzie pełne zwycięstwo nad nałogiem palenie.

Jeśli przyjrzymy się artykułom, nie tylko naukowym, to widzimy, że absolutnie wiodącym tematem są konsekwencje zdrowotne ich używania, rozpowszechnienie i w mniejszym stopniu analizy rynkowe (wzrost, spadek sprzedaży). A co z odpadami i ich wpływem na środowisko?

Ogromne rozpowszechnienie palenia tytoniu powoduje, że niedopałki są jednym z najbardziej rozpowszechnionych i jednym z najliczniejszych śmieci na całym świecie. Przyjmując średnią masę zużytego papierosa 310 mg, rocznie powstaje niemalże 2 miliony ton tego odpadu. W niedopałkach znajduje się ogromna ilość toksycznych substancji. Po dostaniu się do środowiska, mogą być uwalniane lub wymywane ich składniki, zanieczyszczając gleby i wody, w rezultacie stanowiąc zagrożenie dla organizmów w nich żyjących. Są też źródłem licznych nanocząstek niosących duże ilości toksycznych metali, które uwalniane są do środowiska. Zatem można spodziewać się znacznego zagrożenia dla mikroorganizmów zważywszy na duże zużycie palnych wyrobów tytoniowych, a w konsekwencji generowanie olbrzymiej ilości niedopałków przedostających się w sposób niekontrolowany do środowiska.

Pojawienie się na rynku konsumenckim alternatywnych form dostarczania nikotyny (e-papierosy, niepalne wyroby tytoniowe – HnB, Heat-not Burn)  stawia pytanie: jakie zagrożenie dla środowiska stwarzać będzie ten nowy rodzaj odpadów. Aktualnie brak jest jakichkolwiek danych doświadczalnych w zakresie wpływu tego rodzaju odpadów na środowisko. W literaturze możemy jedynie znaleźć informację, iż według US Regulatory System niektóre e-papierosy zawierające liquid oraz pojemniki liquidów mogą być rozważane/klasyfikowane jako niebezpieczny odpad.

Zatem celowe było zbadanie wpływu nowego rodzaju odpadów na mikroorganizmy w ekosystemie wodnym i porównanie z wpływem jaki wywierają niedopałki papierosów. To zadanie zrealizował mój zespół na Wydziale Nauk Farmaceutycznych SUM a praca została opublikowana w czasopiśmie Journal of Hazardous Materials. I to jest ta dobra nowina! Czasopismo jest wysoko notowane (IF=7,650) w kategorii Environmental Chemistry bowiem na 108 klasyfikowanych czasopism zajmuje 13 pozycję i oczywiście mieści się w pierwszym kwartylu najlepszych czasopism z tej dziedziny.

Nie wdając się w szczegóły techniczne (zainteresowanych kierują do pracy – Open Access) we wniosku końcowym stwierdzamy, że nasze badania wskazują na wysoką ekotoksyczność niedopałków papierosów. Pozostałości po e-papierosach i HnB wykazują nieznaczny wpływ na życie wykorzystanych w eksperymentach mikroorganizmów, z wyjątkiem istotnej inhibicji wzrostu dwóch gatunków bakterii po użyciu w doświadczeniu odpadów HnB.

Tak więc elektroniczne papierosy to nie tylko mniej szkodliwa alternatywa dla palaczy ale również dla środowiska!

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments