Elektroniczny papieros

Ocena przez FDA produktów do wapowania musi być oparta na dowodach, a nie na polityce

Sprawy poruszane w omawianym artykule dotyczą rynku amerykańskiego ale uwagi autora Clifforda E. Douglas’a, dyrektora, University of Michigan Tobacco Research Network, profesora University of Michigan School of Public Health, współkierownika badań prowadzonych przez Centre for the Assessment of Tobacco Regulations, finansowanych przez NIH/FDA, mają charakter uniwersalny. Autor rozpoczyna od przypomnienia czytelnikom przełomowego artykułu (blog z 23 sierpnia br.) , w…

Continue Reading

Elektroniczny papieros

Ten artykuł trzeba koniecznie przeczytać

Artykuł, który pojawił się w czasopiśmie American Journal of Public Health jest wydarzeniem bez precedensu. Chociaż prac dotyczących oceny ryzyka i korzyści związanych z wapowaniem jest cała masa (również autorstwa mojego zespołu), to po raz pierwszy wybrzmiało to z ogromną siłą. A wszystko z powodu autorów. Balancing Consideration of the Risks and Benefits of E-Cigarettes David J. K. BalfourDSc, Neal…

Continue Reading

Elektroniczny papieros

Lepsze wiadomości

Zauważyłem, że moje wpisy stały się ostatnio bardzo pesymistyczne. Przejdę więc do lepszych wiadomości dla waperów. W tym samym czasie, w którym opublikowano raport WHO (wpis z 31 lipca) pojawiała się ważna publikacja w czasopiśmie Regulatory Toxicology Pharmacology dotycząca cytotoksyczności aerozolu z e-papierosów (ENDS), aerozolu z podgrzewaczy tytoniu (THP) i dymu z papierosa referencyjnego 1RF6. Wiadomo, ze badania cytotoksyczności są…

Continue Reading

Elektroniczny papieros

Zbliża się cenzura?

Opublikowany w tym tygodniu raport WHO (WHO report on the global tobacco epidemic 2021: New and Emerging Products) prawdopodobnie wskazuje kierunek, jaki WHO obierze w listopadzie na Dziewiątej Konferencji Stron (COP9), spotkaniu sygnatariuszy Ramowej Konwencji WHO o Kontroli Tytoniu (FTCT).  Jest to kontynuacja ósmego raportu na temat globalnej epidemii tytoniu, w którym e-papierosy, snus, woreczki nikotynowe i podgrzewane wyroby tytoniowe,…

Continue Reading

Elektroniczny papieros

Światowy Dzień bez Tytoniu oczami WHO w 2021 roku

Jutro, jak co roku, obchodzimy  „Dzień bez papierosa”. Byłem zainteresowany czy w tym roku zmieniło się podejście WHO do alternatywnych wyrobów tytoniowych, w tym e-papierosów. Odpowiedź znalazłem w komunikacie prasowym WHO  opublikowanym 19 maja. W środkowej części komunikatu znajdziemy fragment poświęcony e-papierosom pod znamiennym (jakżeby inaczej!) tytułem: E-papierosy nie są sprawdzonymi środkami pomocniczymi w rzucaniu palenia. I dalej: Dowody naukowe…

Continue Reading

Elektroniczny papieros

Dwa raporty – różne światy

W niewielkim odstępie ukazały się dwa ważne raporty dotyczące palenia. Pierwszy z nich opublikowany został 29 kwietnia przez Royal College of Physicians (RCP) i jest zatytułowany „Smoking and health 2021: a coming of age for tobacco control?”. Drugi ukazał się dzisiaj. Został opublikowany przez Komisję Europejską i nosi dość długi tytuł „ Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu…

Continue Reading

Elektroniczny papieros

A jednak mniej szkodliwe niż wyroby palne!

Opublikowano końcowy dokument Komitetu Naukowego ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska (SCHEER) dotyczący e-papierosów. SCHEER jest jednym z niezależnych komitetów naukowych zarządzanych przez Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów Komisji Europejskiej, które zapewniają Komisji doradztwo naukowe w kwestiach związanych z produktami konsumenckimi. SCHER udziela Komisji porad naukowych w kwestiach związanych z toksycznością i ekotoksycznością chemikaliów, biochemikaliów i związków biologicznych,…

Continue Reading

Bezdymne papierosy, Elektroniczny papieros, Redukcja szkód wywołanych paleniem tytoniu

E-papierosy a podgrzewacze cz2.

Po ostatnim wpisie na blogu otrzymałem kilka pytań z prośbą o podanie jakie są konkretne różnice w stężeniach związków karbonylowych i WWA emitowanych z e-papierosów, podgrzewacza i papierosa referencyjnego. Rzeczywiście po znakach  >; >> trudno ilościowo to zinterpretować. Dodatkowo okazał się że link do publikacji w wydawnictwie ELSEVIER ma status „przed opublikowaniem”, czyli nawet w bazie uczelni jest niedostępny. Można…

Continue Reading

Elektroniczny papieros

E-papierosy a podgrzewacze

Wielokrotnie byłem pytany przez palaczy tytoniu ale też przez osoby niepalące, co polecałbym zamiast  papierosów – podgrzewacze czy e-papierosy. Niezmiennie odpowiadam, że oba produkty wpisują się w strategię redukcji szkód wywołanych paleniem tytoniu i że całkowite przejście na jeden z tych produktów będzie bez wątpienia z korzyścią dla poprawy zdrowia palacza. Dlaczego więc poruszam ten temat? Bo coraz częściej widzę…

Continue Reading

Elektroniczny papieros

Wpływ wapowania na rzucanie/redukcję palenia

W ubiegłym tygodniu pojawił się kolejny raport Public Health of England. Obejmuje dwa zagadnienie. rozpowszechnienia i charakterystyki wapowania u młodych ludzi i dorosłych w Anglii, ze szczególnym uwzględnieniem danych pojawiających się od czasu ostatniego raportu na temat waporyzacji opublikowanego na początku 2020 roku. aktualizację danych dotyczących wpływu e-papierosów na rzucanie palenia, ostatnio szczegółowo zbadanych w raporcie dowodowym dotyczącym e-papierosów i…

Continue Reading